(06) 29 08 66 61

Feest!

Het was en is feest.

Studiebol Lonah is na 5 jaar bikkelen geslaagd voor haar bachelor Science, Food nutrition and Dietetics met een hele mooie cijferlijst. De studie liep door Corona vertraging op, maar op 22 juli heeft ze haar diploma in ontvangst mogen nemen, omringd door familie en vrienden.

Sichting Studiebol heeft een diëtiste afgeleverd! Wat zijn we trots!

Studiebol Silivia heeft haar stage met succes afgerond.

Onze Studiebol Silivia heeft haar stage met succes afgerond. Zij studeert Kwantiteitsonderzoek (Quantity surveying) en heeft twee maanden op een bouwplaats meegedraaid.
Half mei starten (zeer waarschijnlijk online) haar colleges aan de universiteit en begint ze alweer aan haar derde studiejaar. We ontvingen haar cijfers voor het tweede studiejaar en die waren ondanks alle stubbelingen door de Corona pandemie heel erg goed.

Ook Evans is klaar!

Op 18 december studeerde Evans af. Ook in Kenia is er natuurlijk Corona en vinden diverse evenementen zoals de buluitreiking voor familie en vrienden online plaats. Ondanks het ellendige virus worden enorme stappen in de communicatie gezet.
Evans deelde zijn dankbaarheid met het volgende bericht aan zijn sponsor en Stichting Studiebol:
Met veel blijdschap en dankbaarheid schrijf ik u eerst om u te informeren dat ik mijn opleiding met succes heb afgerond en op 18 december 2020 ben afgestudeerd als Bachelor of Science in de tuinbouw met een Second Class Honours, Upper Division.
Ik schrijf ook om u te bedanken voor de immense steun, onbaatzuchtige opoffering en onvoorwaardelijke vrijgevigheid die u me heeft geschonken vanaf september 2016 tot de laatste examens in oktober 2020. Bedankt voor het op u nemen van de taak om mijn collegegeld en een toelage te bepalen om diverse studiebehoeften te bekostigen. Heel erg bedankt voor het tonen van oprechte toewijding bij het nakomen van uw geloften, naast grote verantwoordelijkheid bij het voldoen aan de voorwaarden van de sponsorovereenkomst.
Ik ben echt dankbaar en woorden alleen kunnen de mate van dankbaarheid die ik jegens u heb niet kwantificeren. Ik zal er alles aan doen om de kennis die ik van de universiteit heb opgedaan te gebruiken om niet alleen een stap vooruit te komen in mijn leven, maar ook om diegenen te helpen die hun studie zouden moeten voortzetten maar financieel niet in staat zijn.
Het laatste, dat Evans in zijn brief aangeeft, is het mooiste cadeau voor ons bestuur. Doordat Evans het financieel beter krijgt, kan hij weer andere jongeren in Kenia ondersteunen. We houden contact met Evans.

Ann geslaagd!

Opgegroeid in een weeshuis viel de rustige Ann op door haar enorm goede schoolprestaties en kreeg ze de mogelijkheid om medicijnen en chirurgie te studeren. Na 7 jaar hard studeren en ondanks de Corona is Ann in december afgestudeerd. Het is nu officieel Dr. Ann Gathoni.
Zij bedankt de stichting en haar sponsoren, die deel hebben genomen aan haar reis. Want dat was het! Een hele mooie reis om mee te maken.
Wat zijn wij trots!

Erick geslaagd

Voordat Erick een Studiebol werd, had hij al 2 jaar van zijn opleiding Education Science erop zitten, maar er was geen geld meer voor de laatste 2 jaar. Zijn droom is leraar landbouw en biologie te worden op een middelbare school. Door het vinden van een persoonlijke sponsor en door gebruik te maken van een overheidslening heeft Erick op 8 november zijn studie af kunnen ronden.

Hij stuurde ons enkele foto’s van de buluitreiking en de volgende tekst, die wij graag willen delen:
Ik ben dankbaar, dat ik na een lange reis met succes ben afgestudeerd. Ik dank God hiervoor. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de stichting om me te vertrouwen en me de steun te geven die ik nodig had om mijn studie af te maken. Ik wou dat ik iets kon doen om mijn waardering te tonen.

Erick is klaar om zijn droom te gaan vervullen. Wij wensen hem heel veel succes en blijven hem zeker volgen.

Als de docenten staken

Het gebeurt regelmatig, dat de docenten aan universiteiten staken om zo druk uit te oefenen op de Keniaanse regering voor het krijgen van een beter salaris.

De studie van onze studenten loopt daardoor wel vertraging op. Maar ze kunnen ook hun extra vrije tijd goed benutten. Zoals James, die toevallig ook voor leraar studeert. Hij is naar huis gegaan naar Masai-land om zijn ouders op het land te helpen en stuurde ons prachtige foto’s waarvan de trots afstraalt.

Het gaat heel goed met James!


We e-mailen hoofdzakelijk met de studenten als schoolgeld moet worden betaald, maar af en toe krijgen we een spontaan bericht.

Zoals van James.
Hij heeft zijn examens goed afgerond en is klaar voor het nieuwe semester. Hij is zo trots om een Studieboller te zijn, dat hij ons een foto stuurde om het met ons te kunnen delen.

Hulp aan talentvolle, kansarme jongeren

Karina benaderde onze stichting via de website. In het kader van haarafstuderen aan de RSM Erasmus Universiteit doet zij momenteel onderzoek naar hoe Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) in Brazilië kansarme jongeren uit de arme wijken ondersteunen bij de toegang tot de universiteit. Er zijn weinig hulporganisaties die zich hier specifiek mee bezighouden en bij toeval kwam Karina op onze website terecht. Het was bijzonder om ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten tussen beide landen vast te stellen.
Maar hoe schrijnend om na 11 jaar Stichting Studiebol vast te stellen, dat fondsenwerving voor deze doelgroep nog steeds zo ontzettend moeilijk is. De grote fondsen zoals Unicef en Postcodeloterij doneren aan kleinere hulporganisaties alleen voor projecten zoals het bouwen van een lagere of middelbare school, maar hulp voor individuen die hun land daadwerkelijk op kunnen bouwen wordt niet verstrekt.
Dus wie van mening is, dat talentvolle maar kansarme jonge mensen echt een kans verdienen om een HBO- of universitaire opleiding te volgen, steun ons en doneer via Help mee!

De weekenden van Ann

Ann is opgegroeid in een weeshuis en studeert voor arts. Zij is zo blij met de kans die haar geboden wordt en is extra gedreven. Zelfs in het weekend probeert ze zoveel mogelijk bij te leren.

In februari heeft ze een cursus gedaan en in april woonde ze een medisch kamp bij, waar zij met een gediplomeerd arts meekeek bij de behandeling van patiënten.

 

 

Silyviah’s voordracht tijdens Good Deeds Day

Good Deeds Day is een dag die wereldwijd wordt gevierd om het leven van mensen en milieu positief te veranderen. In Kenia ontmoetten op 2 april vele vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis, USAID en UKAID elkaar in de KICC (Kenyatta International Conference Center), Nairobi.

De deelnemende organisaties vertelden over hun werk. Zo is Silyviah lid van de Kenya Scouts Association. Zij hield tijdens deze Good Deeds Day een voordracht en is nu extra gemotiveerd om door te gaan met het goede werk dat de scouts doen.

Stichting Studiebol stimuleert dat een student zich bezighoudt met andere dingen naast de studie.
Wij zijn trots op haar!