(06) 29 08 66 61

Hulp aan talentvolle, kansarme jongeren

Karina benaderde onze stichting via de website. In het kader van haarafstuderen aan de RSM Erasmus Universiteit doet zij momenteel onderzoek naar hoe Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) in Brazilië kansarme jongeren uit de arme wijken ondersteunen bij de toegang tot de universiteit. Er zijn weinig hulporganisaties die zich hier specifiek mee bezighouden en bij toeval kwam Karina op onze website terecht. Het was bijzonder om ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten tussen beide landen vast te stellen.
Maar hoe schrijnend om na 11 jaar Stichting Studiebol vast te stellen, dat fondsenwerving voor deze doelgroep nog steeds zo ontzettend moeilijk is. De grote fondsen zoals Unicef en Postcodeloterij doneren aan kleinere hulporganisaties alleen voor projecten zoals het bouwen van een lagere of middelbare school, maar hulp voor individuen die hun land daadwerkelijk op kunnen bouwen wordt niet verstrekt.
Dus wie van mening is, dat talentvolle maar kansarme jonge mensen echt een kans verdienen om een HBO- of universitaire opleiding te volgen, steun ons en doneer via Help mee!