(06) 29 08 66 61

Ook Evans is klaar!

Op 18 december studeerde Evans af. Ook in Kenia is er natuurlijk Corona en vinden diverse evenementen zoals de buluitreiking voor familie en vrienden online plaats. Ondanks het ellendige virus worden enorme stappen in de communicatie gezet.
Evans deelde zijn dankbaarheid met het volgende bericht aan zijn sponsor en Stichting Studiebol:
Met veel blijdschap en dankbaarheid schrijf ik u eerst om u te informeren dat ik mijn opleiding met succes heb afgerond en op 18 december 2020 ben afgestudeerd als Bachelor of Science in de tuinbouw met een Second Class Honours, Upper Division.
Ik schrijf ook om u te bedanken voor de immense steun, onbaatzuchtige opoffering en onvoorwaardelijke vrijgevigheid die u me heeft geschonken vanaf september 2016 tot de laatste examens in oktober 2020. Bedankt voor het op u nemen van de taak om mijn collegegeld en een toelage te bepalen om diverse studiebehoeften te bekostigen. Heel erg bedankt voor het tonen van oprechte toewijding bij het nakomen van uw geloften, naast grote verantwoordelijkheid bij het voldoen aan de voorwaarden van de sponsorovereenkomst.
Ik ben echt dankbaar en woorden alleen kunnen de mate van dankbaarheid die ik jegens u heb niet kwantificeren. Ik zal er alles aan doen om de kennis die ik van de universiteit heb opgedaan te gebruiken om niet alleen een stap vooruit te komen in mijn leven, maar ook om diegenen te helpen die hun studie zouden moeten voortzetten maar financieel niet in staat zijn.
Het laatste, dat Evans in zijn brief aangeeft, is het mooiste cadeau voor ons bestuur. Doordat Evans het financieel beter krijgt, kan hij weer andere jongeren in Kenia ondersteunen. We houden contact met Evans.