(06) 29 08 66 61

Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland na de middelbare school niet verder kunnen leren terwijl ze dat toch willen... Omdat ze moeten werken om te overleven, omdat er gewoon geen geld is voor het volgen van een opleiding... Dat kunt u zich in Nederland toch niet voorstellen? In Kenia is het helaas aan de orde van de dag. Slechts 5% van de kinderen stroomt door naar het hoger beroeps- en universitair onderwijs!
Meer informatie
Uw giften aan Stichting Studiebol zijn belasting aftrekbaar. Sinds 1 januari 2008 staat Stichting Studiebol bij de belastingdienst genoteerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent voor u als bedrijf en als particulier dat u giften kunt aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting (natuurlijk onder voorwaarde van eventuele drempels). Meer informatie kunt u opvragen bij de belastingdienst
Meer informatie
Stichting Studiebol heeft een nieuwe Facebook pagina. U kunt onze stichting voortaan volgen via het account Stichting Studiebol. Als volger van de Facebook pagina wordt u op de hoogte gehouden door berichten en foto’s. U kunt zowel de stichting in het algemeen als postings in het bijzonder liken. Verder kunt u vrienden uitnodigen om de pagina leuk te vinden. Ook kunt u berichten plaatsen en met ons in contact komen.
Like ons !

Studiebol Silivia heeft haar stage met succes afgerond.

Onze Studiebol Silivia heeft haar stage met succes afgerond. Zij studeert Kwantiteitsonderzoek (Quantity surveying) en heeft twee maanden op een bouwplaats meegedraaid.
Half mei starten (zeer waarschijnlijk online) haar colleges aan de universiteit en begint ze alweer aan haar derde studiejaar. We ontvingen haar cijfers voor het tweede studiejaar en die waren ondanks alle stubbelingen door de Corona pandemie heel erg goed.

Ook Evans is klaar!

Op 18 december studeerde Evans af. Ook in Kenia is er natuurlijk Corona en vinden diverse evenementen zoals de buluitreiking voor familie en vrienden online plaats. Ondanks het ellendige virus worden enorme stappen in de communicatie gezet.
Evans deelde zijn dankbaarheid met het volgende bericht aan zijn sponsor en Stichting Studiebol:
Met veel blijdschap en dankbaarheid schrijf ik u eerst om u te informeren dat ik mijn opleiding met succes heb afgerond en op 18 december 2020 ben afgestudeerd als Bachelor of Science in de tuinbouw met een Second Class Honours, Upper Division.
Ik schrijf ook om u te bedanken voor de immense steun, onbaatzuchtige opoffering en onvoorwaardelijke vrijgevigheid die u me heeft geschonken vanaf september 2016 tot de laatste examens in oktober 2020. Bedankt voor het op u nemen van de taak om mijn collegegeld en een toelage te bepalen om diverse studiebehoeften te bekostigen. Heel erg bedankt voor het tonen van oprechte toewijding bij het nakomen van uw geloften, naast grote verantwoordelijkheid bij het voldoen aan de voorwaarden van de sponsorovereenkomst.
Ik ben echt dankbaar en woorden alleen kunnen de mate van dankbaarheid die ik jegens u heb niet kwantificeren. Ik zal er alles aan doen om de kennis die ik van de universiteit heb opgedaan te gebruiken om niet alleen een stap vooruit te komen in mijn leven, maar ook om diegenen te helpen die hun studie zouden moeten voortzetten maar financieel niet in staat zijn.
Het laatste, dat Evans in zijn brief aangeeft, is het mooiste cadeau voor ons bestuur. Doordat Evans het financieel beter krijgt, kan hij weer andere jongeren in Kenia ondersteunen. We houden contact met Evans.

Ann geslaagd!

Opgegroeid in een weeshuis viel de rustige Ann op door haar enorm goede schoolprestaties en kreeg ze de mogelijkheid om medicijnen en chirurgie te studeren. Na 7 jaar hard studeren en ondanks de Corona is Ann in december afgestudeerd. Het is nu officieel Dr. Ann Gathoni.
Zij bedankt de stichting en haar sponsoren, die deel hebben genomen aan haar reis. Want dat was het! Een hele mooie reis om mee te maken.
Wat zijn wij trots!


En natuurlijk hebben wij meer te vertellen. Lees hier al het overige nieuws.

Bottom